e reçete

E-Reçetede dikkat edilmesi gerekenler

   

E-REÇETE HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1) Eczanemize gelen reçete üzerinde e-reçete numarası veya medula takip numarası var ise bu reçete eczane tarafından elektronik olarak karşılanacaktır. Ancak sağlık hizmeti sunucuları tarafından sistemin çalışmaması, Medula sisteminin çalışmaması, teknik sorunlar veya elektrik kesintisi sebebiyle e-reçete oluşturulamaması durumlarında reçeteler manuel olarak düzenleneceğinden bu tür reçeteler eczaneler tarafından önceden olduğu gibi yine kabulüne devam edilecektir.

2) Aşağıdaki durumlarda e-reçete uygulaması yapılmayacak olup manuel reçete düzenlenecektir;

• Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde düzenlenen reçeteler,
• Verem Savaş Dispanserinde düzenlenen reçeteler,
• Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması merkezinde düzenlenen reçeteler,
• Toplum sağlığında düzenlenen reçeteler,
• 112 acil sağlık hizmeti biriminde düzenlenen reçeteler,
• Üniversitelerin medikososyal birimlerinde düzenlenen reçeteler,
• Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık üniteleri ve hastanelerinde düzenlenen reçeteler,
• Belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler,
• İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler,
• Majistiral ilaç ihtiva eden reçeteler,
• Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler,
• Aile hekiminin mobil (Gezici) uygulama çerçevesinde düzenlediği reçeteler,
• İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için yazılan reçeteler,

3) E-reçete kesinlikle manuel girilmeyecektir. Bir reçetenin e-reçete olup olmadığı; medula takip numarası veya e-reçete numarasının reçete üzerinde olması ya da bu numaraların hastaya verilen herhangi bir kağıtta yazılı olarak bulunması ile anlaşılacaktır. E-reçete olarak düzenlenmiş bütün reçeteler aynı zamanda kağıt reçete olarak da düzenlenmiş olsa bile eczane tarafında e-reçete olarak karşılanmak zorundadır.

4) E-reçetelerde kağıt reçete üzerinde hekimin parafı ile yapılan düzeltmeler geçersizdir. Eczane tarafından karşılanmamış olan e-reçete hekim tarafından tekrar görüntülenebilmektedir. Eczane tarafından karşılanmamış olma şartıyla hekim tarafından görüntülenen e-reçete üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılması için e-reçetenin MEDULA sisteminden silinerek hekim tarafından yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda e-reçete numarasının değişeceği unutulmamalıdır.

5) E-reçetenin eczane tarafından sisteme kaydedilmesinden sonra HEKİM tarafından düzeltilebilecek reçete eksiklikleri:

Not: Düzeltmelerin fatura sonlandırma işleminden önce olması gerekir.

-İlaç açıklama kısmına eksik kalan açıklamalar eklenebilir , düzeltilebilir.

-İlaç açıklama kısmına sınırlı karakter kullanımı olmasından dolayı sığmayan açıklamalar , reçete açıklama kısmına yazılabilir.

-ICD 10 açıklama kısmındaki yanlışlıklar düzeltilebilir.

-EHU onayı ekleme kısmında değişiklik veya düzeltme yapılabilir.

6) E-reçetede İlaç ve ilacın kullanım şekli uyumlu olmalıdır. Örneğin İnsülin preparatlarında kulanım şekli ‘ağızdan oral’ seçildiği takdirde doz kısmına ünite olarak giriş yapılamamaktadır. Reçete hekime düzeltilmek üzere yönlendirilmelidir.

7) E-reçetede eczacılar tarafından yapılabilecek düzeltmeler:

-İlaç dozu azaltılabilir.(Reçetedeki dozun rapordaki dozdan fazla olduğu v.b. )

-Kullanım periyodu ve birimi (günde,haftada,ayda,yılda) değiştirilebilir

-Hastanın almak istemediği ilaç silinebilir. Ancak silinen ilaç e-reçeteye tekrar hekim tarafından yeniden eklenebilir.

-İlaç kutu adedi azaltılabilir

-İlacın sistemde pasif olduğu durumlarda aynı ilacın medula sistemindeki aktif olan barkodu seçilerek işlem yapılabilir.

8) E-Reçete muhteviyatı, 2012 SGK Protokol hükümlerine göre hastaya ya da yakınına teslim edilecektir. Bu işlem, eczaneden ilaçları alan kişinin T.C kimlik numarasının Medula eczane provizyon sistemine kayıt edilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde yapılan işlemlerden sonra eczacı hastaya ilaçlarını teslim etmiş sayılacaktır. Ayrıca e-reçete olarak düzenlemiş olsa da kağıt olarak hastaya verilen reçeteye, e-reçetenin çıktısına ya da herhangi farklı bir yere imza almaya gerek yoktur.

9) SUT ve eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e-reçete uygulanmasında e-reçete içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir. Kırmızı , yeşil ,mor , turuncu reçeteler e-reçete olarak düzenlendiği taktirde SGK ya gönderilmeyecektir. Ancak Sağlık Müdürlüklerine her ayın 10 una kadar teslim edilmesi gereken yeşil, kırmızı reçeteler, ilaç izleme formları v.b uygulamalara devam edileceğinden bu evraklar hastalar tarafından eczanelere ibraz edilmek zorundadır.

10) Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçeteler için reçete çıktısı alınarak, barkodlar ve varsa fiyat küpürleri reçete çıktısına yapıştırılacaktır.

11) E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır. (Şeker ölçüm çubukları, iğne uçları ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç) sadece icmal listeleri faturaya ilave edilecektir. Protokolün 3.7 maddesi gereği karşılanan (C-Grubu Sıralı Dağıtım) reçetelerden e-reçete olanlar için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin Tokat Eczacı Odası tarafından onaylanmış Farma-inbox sisteminden alınan icmal listesinin bulunması yeterli olacaktır. E-reçeteler için Oda Onaylıdır çıktısının alınmasına gerek yoktur.

12) Elektronik olarak düzenlenememiş olan manuel raporlar (aile hekimliği uzmanlarının, TSK sağlık hizmet sunucularının düzenlediği raporlar veya yurtdışı sigortalılar için düzenlenen raporlar) eskiden olduğu gibi doktor veya eczacı tarafından “aslı gibidir" onayı yapılmak suretiyle fatura paketine ilave edilecektir. E-reçete ise raporun üzerine reçetenin işlem sıra numarasının yazılması yeterli olacaktır.

13) Manuel olarak düzenlenmiş reçetelerde daha önceki uygulamalarda yapıldığı gibi reçete arkasında olması gereken eczane kaşesi ve eczacı imzası olması zorunluluğu devam etmektedir. Ayrıca protokolün 3.2.2. maddesi ‘Reçetelerin arka yüzünde; ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve “.... kalem ....kutu ilacı aldım” ibaresi, hastanın veya birinci derece yakınının telefon numarası ve/veya adresi, imzası, ilacın/ilaçların reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınması halinde ise ayrıca T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır.’ gereği daha önceki uygulama aynen devam edecektir.

14) Yeşil kartlı hastaların üniversite ve özel sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarına ilişkin olarak Kurumca yayımlanan SUT’un 3.1.1.A maddesine göre sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen reçetelere istinaden temin edilen ilaçların Kurumca karşılanabilmesi için (Kurum e-sevk uygulaması ülke çapında devreye alınana kadar) sevk belgesinin bir nüshasının faturaya eklenmesi gerekmektedir.

15) Türk Eczacılar Birliği tarafından e-reçete uygulamaları hakkında bilgilendirme duyurusunda belirtilen hususlar;

1 Temmuz 2012 Pazar gününden itibaren, ülke genelinde başlamış olan E-Reçete Uygulamaları hakkında, elektronik ortamda düzenlenen reçetelerin karşılanmasında aşağıda yer alan hususlara dikkat çekilmesinde yarar görülmüştür:

1) Medula Eczane Provizyon Sisteminde reçete karşılanması sırasında e-reçete olarak yazılmış reçetelerin "E-reçete Sorgu" bölümünden girişi yapılarak karşılanması gerekmektedir. Ek protokolde de belirtildiği gibi Bu reçeteler için, herhangi bir çıktı alınmasına gerek yoktur.

2) E-reçete uygulamaları ile ilgili olarak Medula Eczane Provizyon Sisteminde 01.07.2012 tarihinde yayınlanan duyuruda da belirtildiği gibi herhangi bir nedenle elektronik reçete (e-reçete) olarak yazılamayan durumlarda düzenlenen ıslak imzalı manuel reçetelerinde eskiden olduğu gibi giriş yapılarak karşılanması ve işlem yapılması gerekmektedir.

3) Meslektaşlarımız, E-reçete işlemleri sırasında karşılaştıkları sorunları, soru ve önerilerini web sayfamız üzerinde açılan bölümden
(http://www.teb.org.tr/e-recete/) giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na iletilmek üzere bildirilebilecektir.

4) Piyasada bulunmadığı halde hekimler tarafından reçete edilen ilaçlar ile ilgili bildirimler web sayfamız üzerinde açılan bölümden
(http://www.teb.org.tr/e-recete/bildir.php) giriş yaparak bildirilebilecektir.

16) Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından E-reçete Sık Sorulan Sorular ( https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/erecetesss.pdf) dökümanı hazırlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasında 01.02.2012 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 10.Yürütme başlıklı maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda, protokol ile ilgili olarak Mayıs ayında başlayan değerlendirme görüşmeleri sonucunda, e-reçete uygulamaları ile protokolün fesih maddeleri ile ilgili bazı düzenlemelerin yer aldığı bir Ek Protokol metni imzalanmıştır.

Ek protokol ile, 01.07.2012 tarihinde başlayacak olan E-reçete uygulamalarında, Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiş olup, Ek Protokol metni yazımız ekinde yer almaktadır.

Ecz. Ahmet DUTOĞLU

tokateo.org
TOKAT ECZACI ODASI

EkBoyut
erecete-protokol-metni.pdf146.78 KB

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Medeczane sistemi performansı nasıl?:

Son yorumlar